Teknologi

Vårt förfarande består av flera etapper som gör kromelement fabriksnya.

1. Katalogisering

Bedömning av element, detaljerad bilddokumentering, utvärdering och fastställande av utförandetid.

2. Förberedelse

Vi börjar vårt arbete genom att ta bort gamla galvaniserings- och lacklager, korrosionsskador och andra föroreningar. Vi tillämpar processer för elektrokemiskt och kemiskt borttagande av galvaniseringslager.

3. Hålfyllning

Vi fyller hål, svetsar springor eller tillverkar nya element för att återge den forna formen åt de förnyade elementen.

1/4

Weiter
Artmet