Teknologi

Vårt förfarande består av flera etapper som gör kromelement fabriksnya.

4. Slipning

Produkterna slips med hjälp av maskiner och verktyg som skapats extra för dem. Alla slipningsetapper utförs manuellt.

5. Kopparplätering

Kopparplätering tillämpas som korrosionsskydd. Koppar används också som utjämning av hål som uppstått i korrosionsprocessen.

6. Polering

Ger metallen spegelglans och visar oss vilka fel måste rättas till. Efter bedömning förnicklas detaljen eller skickas tillbaka till slipning och kopparplätering.

Zurück

2/4

Weiter
Artmet