Erbjudande

Element vor und nach der Renovierung
Det finns olika sätt att återge den forna glansen. Vi tillämpar bara de mest effektiva och stadigvarande.

Vårt arbete beror på att förbinda hantverksbehandling med traditionell galvaniseringsprocess koppar-nickel-koppar som ger de renoverade delarna den bästa estetiska effekten, nödvändigt mekaniskt skydd och motståndskraft mot korrosion. (mer...)

Erbjudande

Teknologi

Vårt förfarande består av flera etapper som gör kromelement fabriksnya.

1. Katalogisering

Bedömning av element, detaljerad bilddokumentering, utvärdering och fastställande av utförandetid. (mer...)

Teknologi

Framgångar

Den bästa rekommendationen för vårt arbete är flera pris som fordon med av oss förkromade element har vunnit på största mässor för klassiska veteranfordon, t ex på mässan Techno Classica Essen (mer...)

Framgångar